Indplas 2012

 

 

 

                                           

 

     博震公司受台灣外貿協會邀請,參與了10月5日到8日為期四天的印度加爾各答國際塑膠製

品暨機械展。在4天的展期中,參觀者對博震塑料的應用表示極大的興趣;因此,博震展位吸

引了許多人潮圍觀。此次是博震公司首次參與印度的展覽,結果頗受好評,博震公司正考慮拓

大版圖,進軍發展印度的塑料市場。